Taweechai Smart System

service-image
service-icon

ระบบงานโครงสร้าง

ระบบงานโครงสร้าง ที่ถูกผลิตจากโรงงานผ่านการควบคุมมาตรฐานในทุกขั้นตอน จากทีมงานผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ เพื่อให้ได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม มีความแข็งแรง ทนทานมากกว่า ระบบหล่อในที่ เพราะการติดตั้งโครงสร้าง เสาและคานจะถูกเชื่อมต่อเป็นชิ้นเดียวกัน โครงสร้างบ้านทวีชัยจึงมีความแข็งแรงและทนทานมากกว่าระบบหล่อในที่ทั่วไป

service-image
service-icon

ระบบงานผนัง

ระบบงานผนัง ศูนย์รับสร้างบ้านทวีชัยเลือกใช้แผ่นผนังมวลเบา Q-CON Wall Panel วัสดุคุณภาพจากเครือ SCG เป็นอิฐมวลเบาเสริมด้วยเหล็กชุบกันสนิม มีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อน กันเสียง กันไฟ และมีความแข็งแรงมากกว่าอิฐมวลเบาทั่วไป โดยจะถูกกำหนดขนาดจากโรงงานและนำไปติดตั้งที่หน้างาน ด้วยทีมงานมืออาชีพ

service-image
service-icon

ระบบงานหลังคา

ระบบงานหลังคา เราเลือกใช้นวัตกรรมด้านหลังคาจาก SCG ด้วยโครงหลังคาสำเร็จรูป ถือเป็นขั้นสุดแห่งนวัตกรรมความแข็งแกร่งของหลังคา ด้วยความเชี่ยวชาญด้านหลังคา SCG พัฒนาไปอีกขั้น เพื่อก้าวสู่มาตรฐานใหม่ของโครงหลังคาที่ดีกว่า มั่นใจได้มากกว่าโครงหลังคาแบบเดิมๆ วัสดุเหล็กที่ใช้ทำโครงหลังคา ผลิตจากเหล็กกำลังดึงสูง มั่นใจได้ในเรื่องความแข็งแรง ทนทาน วัสดุผ่านการเคลือบโลหะป้องกันสนิม ออกแบบและคำนวณการรับแรงทุกๆ หลังด้วยโปรแกรมทางวิศวกรรมขั้นสูง ติดตั้งโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ จาก SCG ด้วยระบบสกรู ไม่อาศัยระบบการเชื่อมเหมือนโครงหลังคาแบบเดิมๆ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดสนิม ติดตั้งโดยทีมผู้เชี่ยวชาญจาก SCG พร้อมรับประกันการติดตั้ง 5 ปี

จุดเด่นของระบบ TSS

เหนือกว่าด้วยความแข็งแรงทนทาน ด้วยชิ้นส่วนโครงสร้างที่ถูกผลิตจากโรงงานผ่านการควบคุมมาตรฐานในทุกขั้นตอน จากทีมงานผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ทำให้มีความแข็งแรง ทนทาน ด้วยการใช้คอนกรีตที่มีกำลังสูงกว่า 400 ksc ซึ่งสูงกว่าที่ใช้กันในท้องตลาดทั่วไปอยู่ ร้อยกว่า ksc โดยเป็นคอนกรีตอัดแรงชนิดเดียวกับงานก่อสร้าง ขนาดใหญ่ อาทิ งานก่อสร้างทางด่วน, สะพาน, ทางยกระดับ หรือ อาคารสูง เป็นต้น ซึ่งเมื่อผลิตแล้วนำมาติดตั้งที่หน้างาน จึงสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมั่นคงแข็งแรงกว่าระบบเดิมทั่วๆไปเป็นอย่างมาก

เหนือกว่าด้วยความสวยงามและมาตรฐาน ด้วยการผลิตและควบคุมจากโรงงานที่มีมาตรฐาน และควบคุมด้วยผู้เชี่ยวชาญ ทำให้ได้เสา - คาน และผนัง เป็นชิ้นงานที่มีมาตรฐาน สวยงามและมีความสม่ำเสมอ ส่งผลต่อโครงสร้างของตัวบ้านมีความสวยงาม ได้ขนาดที่มาตรฐานกว่าระบบแบบเดิม

เหนือกว่าด้วยระยะเวลาในการก่อสร้างที่รวดเร็ว เนื่องด้วยเป็นการทำงานไปพร้อมๆกัน ระหว่างหน้าไซต์งานก่อสร้าง และโรงงานที่ทำการผลิตเพื่อป้อนหน้างาน ทำให้ช่วยร่นระยะเวลาในการสร้างบ้านให้รวดเร็ว แต่ยังคงซึ่งมาตรฐานในการก่อสร้างที่ดี มีคุณภาพ

การก่อสร้างระบบ TSS จะช่วยลดขยะจำนวนมากที่มักเกิดขึ้นที่หน้างาน จากการก่อสร้างระบบเดิม อาทิเช่นเศษไม้แบบ เศษไม้ค้ำยัน เศษเหล็ก หรือแม้กระทั่งเศษปูน ช่วยให้ไซต์งานก่อสร้างเกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยกว่าการก่อสร้างในระบบเดิมเป็นอย่างมาก