ขั้นตอนการดำเนินงาน

วางเงินจองเพื่อเริ่มในการออกแบบบ้าน เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท

 • แบบแปลน
 • แบบ 3D
 • แบบขออนุญาติปลูกสร้าง
 • 1. เมื่อแบบแปลนแล้วเสร็จ ชำระ 30% ของราคาค่าแบบ
 • 2. เมื่อแบบ 3D แล้วเสร็จ ชำระ 40% ของราคาค่าแบบ
 • 3. เมื่อแบบขออนุญาติปลูกสร้างแล้วเสร็จ ชำระ 30% ของราคาค่าแบบ
 • การออกแบบขั้นตอนที่ 1 และ 2 สามารถออกแบบได้ 3 ครั้ง หากมีการปรับแบบเป็นครั้งที่ 4 จะคิดค่าบริการเพิ่มเป็นจำนวนครั้งละ 1000 บาท

  การดำเนินงานก่อสร้าง

 • งวดที่ 1 ชำระ 10%
 • งวดที่ 2 ชำระ 15%
 • งวดที่ 3 ชำระ 20%
 • งวดที่ 4 ชำระ 15%
 • งวดที่ 5 ชำระ 10%
 • งวดที่ 6 ชำระ 15%
 • งวดที่ 7 ชำระ 10%
 • งวดที่ 8 ชำระ 5%
 • ระยะเวลาในการปลูกสร้างบ้าน

  ลำดับ รูปแบบ พื้นที่ใช้สอย ระยะเวลาในการปลูกสร้างบ้าน
  1 บ้านชั้นเดียว 100-190 ตรม. 7 เดือน
  2 บ้านชั้นเดียว 190-250 ตรม. 12 เดือน
  3 บ้านชั้นเดียว 250 ตรม.ขึ้นไป 14 เดือน
  4 บ้านสองชั้น 100-190 ตรม. 8 เดือน
  5 บ้านสองชั้น 190-250 ตรม. 12 เดือน
  6 บ้านสองชั้น 250 ตรม.ขึ้นไป 14 เดือน