ทีคอนบิวด์ รีวิวบ้าน [EP.21] พาชมผลงานการก่อสร้างจริง บ้านคุณสมใจ อ.ศีขรภูมิ : จ.สุรินทร์

ทีคอนบิวด์ รีวิวบ้าน ✨🏡🥳 พาชมผลงานการก่อสร้างจริงบ้านคุณสมใจ โครงการ : บ้านพักอาศัย 1 ชั้น ฟังก์ชั่น : 3ห้องนอน , 2ห้องน้ำ , 1ห้องโถง , 2ที่จอดรถ สถานที่ : อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์

ทีคอนบิวด์ รีวิวบ้าน [EP.20] พาชมผลงานการก่อสร้างจริง บ้านคุณณัฐริกานต์ อ.สำโรงทาบ : จ.สุรินทร์

ทีคอนบิวด์ รีวิวบ้าน ✨🏡🥳 พาชมผลงานการก่อสร้างจริงบ้านคุณณัฐริกานต์ โครงการ : บ้านพักอาศัย 1 ชั้น ฟังก์ชั่น : 3ห้องนอน , 2ห้องน้ำ สถานที่ : อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์

ทีคอนบิวด์ รีวิวบ้าน [EP.19] พาชมผลงานการก่อสร้างจริง บ้านคุณดำรงศักดิ์ อ.ขุนหาญ : จ.ศรีสะเกษ

ทีคอนบิวด์ รีวิวบ้าน ✨🏡🥳 พาชมผลงานการก่อสร้างจริงบ้านคุณดำรงศักดิ์ โครงการ : บ้านพักบ้านตาก 2 ชั้น ฟังก์ชั่น : 1 ห้องนอน , 1 ห้องน้ำ ,1 พื้นที่อเนกประสงค์ สถานที่ : อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

ทีคอนบิวด์ รีวิวบ้าน [EP.18] พาชมผลงานการก่อสร้างจริง บ้านคุณวิลาสณีย์ อ.ขุนหาญ : จ.ศรีสะเกษ

ทีคอนบิวด์ รีวิวบ้าน ✨🏡🥳 พาชมผลงานการก่อสร้างจริงบ้านคุณวิลาสณีย์ โครงการ : บ้านพักอาศัย 1 ชั้น ฟังก์ชั่น : 3ห้องนอน , 2ห้องน้ำ ,1ห้องครัว สถานที่ : อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

ทีคอนบิวด์ รีวิวบ้าน [EP.17] พาชมผลงานการก่อสร้างจริง บ้านคุณวิไลพร : จ.ศรีสะเกษ

ทีคอนบิวด์ รีวิวบ้าน ✨🏡🥳 พาชมผลงานการก่อสร้างจริงบ้านคุณวิไลพร โครงการ : บ้านพักอาศัย 1 ชั้น ฟังก์ชั่น : 3ห้องนอน , 2ห้องน้ำ สถานที่ : อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

ทีคอนบิวด์ รีวิวบ้าน [EP.16] พาชมผลงานการก่อสร้างจริง บ้านคุณวัฒนวัฒน์ : จ.ศรีสะเกษ

ทีคอนบิวด์ รีวิวบ้าน ✨🏡🥳 พาชมผลงานการก่อสร้างจริงบ้านคุณวัฒนวัฒน์ โครงการ : บ้านพักอาศัย 1 ชั้น ฟังก์ชั่น : 2ห้องนอน , 1ห้องน้ำ สถานที่ : อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ

ทีคอนบิวด์ รีวิวบ้าน [EP.15] พาชมผลงานการก่อสร้างจริง บ้านคุณสุมาลี : จ.อุบลราชธานี

โครงการ : บ้านพักอาศัย 1 ชั้น ฟังก์ชั่น : 3ห้องนอน , 2ห้องน้ำ สถานที่ : อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

ทีคอนบิวด์ รีวิวบ้าน [EP.14] พาชมผลงานการก่อสร้างจริง บ้านคุณจุรีรัตน์ : จ.ยโสธร

พาชมผลงานการก่อสร้างจริงบ้านคุณจุรีรัตน์ โครงการ : บ้านพักอาศัย 2 ชั้น ฟังก์ชั่น : 3ห้องนอน , 3ห้องน้ำ สถานที่ : อ.เมือง จ.ยโสธร

ทีคอนบิวด์ รีวิวบ้าน [ EP.2 ] พาชมผลงานการก่อสร้างจริง บ้านคุณไพรัตน์ : จ.นครราชสีมา

โครงการ : บ้านพักอาศัย 2 ชั้น ฟังก์ชั่น : 3 ห้องนอน , 3 ห้องน้ำ สถานที่ : อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา