ทีคอนบิวด์ รีวิวบ้าน [EP.17] พาชมผลงานการก่อสร้างจริง บ้านคุณวิไลพร : จ.ศรีสะเกษ

ทีคอนบิวด์ รีวิวบ้าน ✨🏡🥳 พาชมผลงานการก่อสร้างจริงบ้านคุณวิไลพร โครงการ : บ้านพักอาศัย 1 ชั้น ฟังก์ชั่น : 3ห้องนอน , 2ห้องน้ำ สถานที่ : อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

ทีคอนบิวด์ รีวิวบ้าน [EP.16] พาชมผลงานการก่อสร้างจริง บ้านคุณวัฒนวัฒน์ : จ.ศรีสะเกษ

ทีคอนบิวด์ รีวิวบ้าน ✨🏡🥳 พาชมผลงานการก่อสร้างจริงบ้านคุณวัฒนวัฒน์ โครงการ : บ้านพักอาศัย 1 ชั้น ฟังก์ชั่น : 2ห้องนอน , 1ห้องน้ำ สถานที่ : อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ

ทีคอนบิวด์ รีวิวบ้าน [EP.15] พาชมผลงานการก่อสร้างจริง บ้านคุณสุมาลี : จ.อุบลราชธานี

โครงการ : บ้านพักอาศัย 1 ชั้น ฟังก์ชั่น : 3ห้องนอน , 2ห้องน้ำ สถานที่ : อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

ทีคอนบิวด์ รีวิวบ้าน [EP.14] พาชมผลงานการก่อสร้างจริง บ้านคุณจุรีรัตน์ : จ.ยโสธร

พาชมผลงานการก่อสร้างจริงบ้านคุณจุรีรัตน์ โครงการ : บ้านพักอาศัย 2 ชั้น ฟังก์ชั่น : 3ห้องนอน , 3ห้องน้ำ สถานที่ : อ.เมือง จ.ยโสธร

ทีคอนบิวด์ รีวิวบ้าน [ EP.2 ] พาชมผลงานการก่อสร้างจริง บ้านคุณไพรัตน์ : จ.นครราชสีมา

โครงการ : บ้านพักอาศัย 2 ชั้น ฟังก์ชั่น : 3 ห้องนอน , 3 ห้องน้ำ สถานที่ : อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

ทีคอนบิวด์ รีวิวบ้าน [EP.13] พาชมผลงานการก่อสร้างจริง บ้านคุณสุนิตย์ : จ.ร้อยเอ็ด

ทีคอนบิวด์ รีวิวบ้าน ✨🏡🥳 พาชมผลงานการก่อสร้างจริงบ้านคุณสุนิตย์ โครงการ : บ้านพักอาศัย 1 ชั้น ฟังก์ชั่น : 3ห้องนอน , 1ห้องน้ำ สถานที่ : อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด

ทีคอนบิวด์ รีวิวบ้าน [EP.12] พาชมผลงานการก่อสร้างจริง บ้านคุณจุฑามาศ : จ.ศรีสะเกษ

ทีคอนบิวด์ รีวิวบ้าน ✨🏡🥳 พาชมผลงานการก่อสร้างจริงบ้านคุณจุฑามาศ โครงการ : บ้านพักอาศัย 1 ชั้น ฟังก์ชั่น : 3ห้องนอน , 2ห้องน้ำ สถานที่ : อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

ทีคอนบิวด์ รีวิวบ้าน [EP.11] พาชมผลงานการก่อสร้างจริง บ้านคุณยุรี : จ.นครราชสีมา

🏡 โครงการ : บ้านพักอาศัย 1 ชั้นครึ่ง 🏡 ฟังก์ชั่น : 3ห้องนอน , 2ห้องน้ำ , 1ห้องพระ , 1ห้องอเนกประสงค์ 🏡 สถานที่ : อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

ทีคอนบิวด์ รีวิวบ้าน [EP.10] พาชมผลงานการก่อสร้างจริง บ้านคุณพรณรงค์ : จ.นครราชสีมา

🏡 โครงการ : บ้านพักอาศัย 1 ชั้น 🏡 ฟังก์ชั่น : 2ห้องนอน , 2ห้องน้ำ ,1อเนกประสงค์ 🏡 สถานที่ : อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา