• 998/55-56 ถนนกวงเฮง ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000

ทีคอนบิวด์ รีวิวบ้าน [EP.8] พาชมผลงานการก่อสร้างจริง บ้านคุณกรรณิการ์ : จ.ศรีสะเกษ

🏡 โครงการ : บ้านพักอาศัย 2 ชั้น 🏡 ฟังก์ชั่น : 4ห้องนอน , 2ห้องน้ำ 🏡 สถานที่ : อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ

ทีคอนบิวด์ รีวิวบ้าน [EP.7] พาชมผลงานการก่อสร้างจริง บ้านคุณพรรณิภา : จ.สุรินทร์

🏡 โครงการ : บ้านพักอาศัย 2 ชั้น 🏡 ฟังก์ชั่น : 3ห้องนอน , 2ห้องน้ำ 🏡 สถานที่ : อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

ทีคอนบิวด์รีวิวบ้าน [EP.6] พาชมผลงานการก่อสร้างจริง บ้านคุณนฤพนธ์ : จ.ยโสธร

โครงการ : บ้านพักอาศัย 1 ชั้น ฟังก์ชั่น : 3ห้องนอน 3ห้องน้ำ

ทีคอนบิวด์รีวิวบ้าน [EP.5] พาชมผลงานการก่อสร้างจริง บ้านคุณราตรี : จ.ยโสธร

โครงการ : บ้านพักอาศัย 1 ชั้น ฟังก์ชั่น : 3 ห้องนอน , 2 ห้องน้ำ

ทีคอนบิวด์รีวิวบ้าน [EP.4] พาชมผลงานการก่อสร้างจริง บ้านคุณอารีย์รัตน์ : จ.ศรีสะเกษ

โครงการ : บ้านพักอาศัย 2 ชั้น ฟังก์ชั่น : 4 ห้องนอน , 3 ห้องน้ำ

ทีคอนบิวด์ รีวิวบ้าน [ EP.3 ] พาชมผลงานการก่อสร้างจริง บ้านคุณศักดิ์สิทธิ์ : จ.กาฬสินธุ์

โครงการ : บ้านพักอาศัย 1 ชั้น ฟังก์ชั่น : 3 ห้องนอน , 2 ห้องน้ำ

ทีคอนบิวด์ รีวิวบ้าน [ EP.1 ] พาชมผลงานการก่อสร้างจริง บ้านคุณดวงใจ : จ.นครราชสีมา

โครงการ : บ้านพักอาศัย 1 ชั้น ฟังก์ชั่น : 2ห้องนอน , 2ห้องน้ำ