post-image

เตรียมความพร้อม ให้กู้บ้านเป็นเรื่องง่ายๆ

           คุณสมบัติของผู้กู้ตลอดจนเงื่อนไขบางประการของแต่ละธนาคาร ก็มีเหมือนกัน ต่างกันเฉพาะอัตราดอกเบี้ยและหลักเกณฑ์การพิจารณาบางประการเท่านั้น สิ่งที่เราทำได้คือเราเตรียมพร้อมกับทุกๆหลักเกณฑ์ของธนาคารที่จะพิจารณา เพื่อให้การกู้สินเชื่อเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เพื่อไม่ให้ระยะเวลาในการขอสินเชื่อนานเกินไป เรามาดูกันว่าการเตรียมความพร้อมก่อนขอสินเชื่อยังไงให้ผ่าน %ในการกู้ผ่านมีเพิ่มขึ้นมากแน่นอน มาดูกันค่ะ

1.เช็ครายได้
           ตรวจสอบความสามารถในการผ่อนชำระ หลักเกณฑ์แรกสุดที่ทางธนาคารจะพิจารณาในการกู้ก็คือ รายได้ รายได้เยอะ=กู้เยอะ เราต้องประเมินรายได้ของตัวเองก่อน แล้วก็ประเมินรายได้สัดส่วนต่อวงเงินสินเชื่อ เป็นประตูด่านแรกเลยที่ธนาคารจะใช้ประเมินสถานะของผู้กู้ คำว่ารายได้ในที่นี้ หมายถึงความมั่นคงในรายได้ของเรา ความมั่นคงของนายจ้าง ความมั่นคงของบริษัทที่เราทำงาน ว่ามีความสัมพันธ์กับวงเงินที่จะขอสินเชื่อหรือไม่ และอีกส่วนหนึ่งก็คือผู้กู้ร่วม เพื่อประกอบการพิจารณารายได้ได้เพิ่มมากขึ้น ถ้าหากกู้คนเดียวไม่ผ่าน
2.เช็คภาระหนี้สิน
           การรักษาประวัติการชำระหนี้ ทางธนาคารจะตรวจสอบย้อนหลังการชำระหนี้ชองเราจากบริษัทเครดิตบูโร บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด จะมีประวัติการชำระหนี้ของเรา และประวัติการขอสินเชื่อทั้งหมดของเราอยู่ในนั้น ถ้าวินัยในการชำระหนี้ดี ไม่มีการจ่ายล่าช้า หรือค้างชำระ การพิจารณาของธนาคารก็จะเป็นผลให้เราสามารถกู้ได้เต็ม 100ตรวจสอบเครดิตทางการเงิน ต่อให้มีรายได้สูง แต่ถ้าภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ของเราก็สูงตามไปด้วย มีโอกาสสูงมากที่ธนาคารจะไม่ปล่อยเงินกู้ให้เรา ยกตัวอย่างเช่น เรารายได้ต่อเดือน เดือนละ100,000 แต่ภาระหนี้สินอยู่ที่ 80,000 บาท มันหมายความว่ารายรับสุทธิเรามีแค่ 20,000บาท ดังนั้นธนาคารอาจจะปล่อยให้ แต่ไม่ได้ปล่อยให้เยอะ ภาระหนี้สินก็เป็นปัจจัยที่สำคัญมากๆที่ธนาคารจะนำมาพิจารณาสินเชื่อให้เรา
           ควรมีการวางแผน เราไม่ควรสร้างหนี้เกินตัว ไม่ควรสร้างหนี้โดยไม่จำเป็น เราจะมีหนี้ภาระได้ไม่เกิน 40ของรายได้ ถ้ารายได้รวมของเรา 100,000 บาท ในแต่ละเดือนเราต้องมีภาระผ่อนไม่เกิน 40,000 บาท ดังนั้นจะต้องรักษาวินัยทางการเงิน จัดการหนี้สินไม่เกิน 40ของรายได้แต่ละเดือนก่อนที่จะยื่นกู้
3.เตรียมเอกสาร
           เอกสารส่วนตัว/แสดงรายได้/หลักประกัน ที่จะนำไปยื่นกับทางธนาคาร เตรียมหลักฐานทางการเงินและเดินบัญชีให้เรียบร้อย ตรงนี้สำคัญมากนะคะ เพื่อเป็นการยืนยันกับธนาคาร ว่าเรามีเงินเข้าออกเป็นประจำทุกๆเดือน เดือนละเท่านี้ ซึ่งหมายความว่าเรามีรายได้ที่มั่นคง สามาถที่จะผ่อนชำระได้ตามงวด โดยเงินที่เข้าออกจะต้องมีความเคลื่อนไหวในการเข้าออกเป็นปกติ มีหลักฐานที่มารายได้
                      3.1 เอกสารส่วนบุคคล บัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน/ทะเบียนสมรส เป็นใบยืนยันตัวตนที่ธนาคารจะต้องขอเรียก
                      3.2 เอกสารแสดงรายได้ ใบรับรองเดือน/ งบการเงิน พนักงานประจำใช้หนังสือรับรองเงินเดือนและสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน เจ้าของธุรกิจ ฟรีแลนซ์ สำเนาบัญชีย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงสถานะการเงินอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเช็คเงินสด ใบเสร็จรับเงินต่างๆ สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน หลักฐานการเสียภาษีเงินได้ /ใบประกอบวิชาชีพ
                       3.3 หลักประกัน ถ้าเรามีสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง ก็สามารถที่จะยื่นเพื่อให้ธนาคารประกอบพิจารณา
4.รักษาวินัยทางการเงินให้ดี
           อีกอย่างหนึ่งที่มีผลต่อการพิจารณาของธนาคาร “เงินเก็บ” ยิ่งมีเงินเก็บมากเท่าไหร่ยิ่งดี เพราะธนาคารจะมั่นใจว่าเราไม่มีปัญหาทางด้านการเงิน จะพิจารณาในการปล่อยสินเชื่อให้เราได้ง่ายขึ้น และควรมีเงินออมมากพอในระดับหนึ่ง หรือควรมีเงินออมอย่างน้อยประมาณ 10-15 % ของราคาบ้านหลังใหม่ เพื่อไว้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่มีความจำเป็น ไม่ว่าจะเป็น ค่าโอนกรรมสิทธิ หรือแม้แต่ค่าจดจำนองก็ตาม ซึ่งถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ทางเจ้าของบ้านจำเป็นจะต้องมีสำรองไว้

 

ภาพเพิ่มเติม