post-image

สร้างบ้านไม่ตอกเสาเข็มได้หรือไม่


 สร้างบ้านไม่ตอกเสาเข็มได้หรือไม่
    เวลาสร้างบ้านก็ต้องมีการตอก “เสาเข็ม” เพื่อรับน้ำหนักบ้านทั้งหลังไว้ ไม่ให้ทรุดตัวลงไปในอนาคต เพราะเสาเข็มถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญต่อการก่อสร้าง เเต่ก็มีคำถามขึ้นมาว่าถ้าไม่ได้ตอกเสาเข็มก่อนทำฐานราก จะสามารถสร้างบ้านไม่ตอกเสาเข็มได้หรือไม่ ?
ก่อนทำฐานรากจำเป็นต้องตอกเสาเข็มทุกครั้ง 
    เราต้องดูสภาพดินบริเวณที่จะสร้างบ้านเป็นชั้นดินเเข็งมากหรือมีชั้นหินแข็งอยู่ใต้ผิวดินลงไปหรือไม่ซึ่งสภาพดินดังกล่าวส่วนมากเป็นจะอยู่ที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันตก รวมถึงภาคใต้ เนื่องจากพื้นที่มีภูเขาหรือเป็นที่ราบสูงจากการยกตัวของแผ่นดิน (อีสาน) ยกเว้นภาคกลางและภาคตะวันออกบางพื้นที่ที่สภาพชั้นดินเป็นดินตะกอนปากอ่าวทับถมเป็นชั้นๆ แต่ไม่ได้ความว่าโครงสร้างทุกประเภทที่มีชั้นดินเเข็งไม่ต้องตอกเสาเข็ม เพราะต้องสำรวจชั้นดินที่ก่อสร้างก่อนว่าเป็นอย่างไรวิศวกรจึงจะออกแบบฐานรากได้ว่าต้องตอกเสาเข็มหรือไม่
การรับน้ำหนักของเสาเข็มมี 2 ลักษณะ 
1.       การรับน้ำหนักด้วยแรงเสียดทานที่ผิวสัมผัสของเสาเข็มกับดิน
2.       การรับน้ำหนักด้วยแรงกดลงถ่ายลงในชั้นดินแข็งหรือชั้นหิน


     ตัวอย่างของบ้านทั่วไปในเขตกรุงเทพฯ วิศวกรจะคำนวณออกแบบให้เสาเข็มรับน้ำหนักด้วยแรงเสียดทาน ซึ่งความยาวเสาเข็มอยู่ที่ประมาณ 12 - 21 เมตรเป็นส่วนมาก ยกเว้นอาคารขนาดใหญ่จะต้องออกแบบให้รับน้ำหนักด้วยแรงกดที่ชั้นดินแข็งที่ความลึกอาจถึงประมาณ 50 เมตรเลย
กรณีที่ไม่ใช้เสาเข็ม ต้องออกแบบให้ถ่ายน้ำหนักลงบนชั้นดินแข็ง
    กรณีที่ไม่ใช้เสาเข็ม ต้องออกแบบให้ถ่ายน้ำหนักลงบนชั้นดินแข็ง ซึ่งวิศวกรต้องทราบว่าชั้นดินแข็งบริเวณดังกล่าวรับน้ำหนักได้เท่าไร สมมติรับน้ำหนักได้ 10 ตันต่อตารางเมตร และน้ำหนักที่คำนวณได้ลงที่จุดเท่ากับ 20 ตัน ก็ต้องออกแบบฐานราก (เรียกว่าฐานรากแผ่) ให้พื้นที่สัมผัสดินเท่ากับ 2 ตารางเมตรซึ่งจะรับน้ำหนักได้ 22 x 10 = 20 ตัน ตามการออกแบบค่ะ ตัวอย่างของการกระจายน้ำหนักโดยการเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสที่เห็นได้ชัด ก็คือการแสดงมายากลด้วยการนอนบนเตียงตะปู ซึ่งใช้หลักการกระจายน้ำหนักกดลงบนตะปูจำนวนมาก 
ซึ่งหากลูกค้าสร้างบ้านกับทีคอนบิวด์ไม่ต้องกังวลเรื่องตอกเสาเข็ม หรือวิศวะกรคำนวณโครงสร้างไม่ตรงตามมาตรฐานเลย เพราะบริษัททีคอนบิวด์ รับสร้างบ้าน มีทีมวิศวะกรมืออาชีพมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี และตอกเสาเข็มทุกหลัง 
  
ขอบคุณข้อมูลจาก โฮมบายเออร์ไกด์      

ภาพเพิ่มเติม