post-image

ฤกษ์ลงเสา ปลูกบ้านใหม่ วันมงคล 2566

 
ฤกษ์ลงเสาเอก ประจำปี 2566 เตรียมตัวหาฤกษ์มงคลก่อนเริ่มสร้างบ้าน ใช้ได้ทั้ง ฤกษ์ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายเข้าบ้าน รวมถึงใช้เป็นฤกษ์เปิดร้านใหม่ 

จากตำราโหราศาสตร์ ปฏิทินไทย ความเชื่อโบราณ เสริมความเป็นสิริมงคลให้ผู้อยู่อาศัยตลอดทั้งปี 2566


ฤกษ์ลงเสาเอกเดือนเมษายน

·        วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 09.21-10.09 น.

·        วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2566 เวลา 08.43-09.33 น.

·        วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2566 เวลา 08.34-09.32 น.

ฤกษ์ลงเสาเอกเดือนพฤษภาคม

·        วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.20-08.23 น.

·        วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.05-13.54 น.

·        วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 12.12-13.02 น.

·        วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.09-13.59 น.

ฤกษ์ลงเสาเอกเดือนมิถุนายน

·        วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 12.15-13.05 น.

·        วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 12.25-13.15 น.

·        วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 12.34-13.24 น.

·        วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 เวลา 11.34-12.24 น.

·        วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 11.16-12.02 น.

·        วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 10.12-11.02 น.

ฤกษ์ลงเสาเอกเดือนกรกฎาคม

·        วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566 เวลา 11.04-11.54 น.

·        วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566 เวลา 11.04-11.54 น.

·        วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.56-11.46 น.

·        วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.39-11.29 น.

·        วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.38-11.28 น.

·        วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.36-11.25 น.

·        วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.49-11.39 น.

·        วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม เวลา 10.47-11.37 น.

·        วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม เวลา 10.24-11.14 น.

ฤกษ์ลงเสาเอกเดือนสิงหาคม

·        วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566 เวลา 10.14-11.04 น.

·        วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 09.58-10.48 น.

·        วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 เวลา 10.04-10.54 น.

·        วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 08.53-09.43 น.

·        วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2566 เวลา 09.35-10.24 น.

·        วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00-08.50 น.

·        วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 07.55-08.45 น.

·        วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 07.55-08.46 น.

·        วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม เวลา 07.41-08.31 น.ฤกษ์ลงเสาเอกเดือนกันยายน

·        วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 เวลา 10.04-10.54 น.

·        วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 08.14-09.14 น.

·        วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 07.56-08.51 น.

·        วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 07.46-08.41 น.

·        วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 07.22-08.17 น.

·        วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 07.51-08.46 น.

·        วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 06.01-06.56 / 16.01-16.56 น.

                     ฤกษ์ลงเสาเอกเดือนตุลาคม

                       ·        วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 14.49-15.40 น.

                       ·        วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2566 เวลา 14.29-15.24 น.

                       ·        วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566 เวลา 13.46-14.41 น.

                       ·        วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 13.02-13.57 น.

                     ฤกษ์ลงเสาเอกเดือนพฤศจิกายน

                      ·        วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12.47-13.42 น.

                      ·        วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12.16-13.11 น.

                      ·        วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.11-12.06 น.

                      ·        วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.03-11.58 น.

                      ·        วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.31-18.27 

                      ·        วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.32-11.27 น.

                      ·        วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.32-11.27 น.

                   ฤกษ์ลงเสาเอกเดือนธันวาคม

                      ·        วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2566 เวลา 09.24-10.19 / 16.32-17.27 น.

                      ·        วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 เวลา 08.59-09.50 / 16.09-17.04 น.

                      ·        วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 08.50-09.45 น.

                      ·        วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 08.45-09.40 น.

                      ·        วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 08.43-09.38 / 13.13-14.08 น.


            เครดิตข้อมูล : https://thethaiger.com/th/news/720738/