• 998/55-56 ถนนกวงเฮง ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000


service-image
เเบบบ้าน : มูจิ (Muji)
จำนวนชั้น : 2 ชั้น
ขนาดอาคาร : 11.50 X 11.50 ตร.ม.
ขนาดที่ดิน : 16.00 X 17.00 ตร.ม.
พื้นที่ใช้สอย :207 ตร.ม.
ดูรายละเอียด
service-image
เเบบบ้าน : มูจิ (Muji)
จำนวนชั้น : 2 ชั้น
ขนาดอาคาร : 9.50 X 12.00 ตร.ม.
ขนาดที่ดิน : 14.00 X 17.00 ตร.ม.
พื้นที่ใช้สอย :163 ตร.ม.
ดูรายละเอียด
service-image
เเบบบ้าน : มูจิ (Muji)
จำนวนชั้น : 2 ชั้น
ขนาดอาคาร : 11.00 X 12.50 ตร.ม.
ขนาดที่ดิน : 15.00 X 18.00 ตร.ม.
พื้นที่ใช้สอย :202 ตร.ม.
ดูรายละเอียด
service-image
เเบบบ้าน : มูจิ (Muji)
จำนวนชั้น : 2 ชั้น
ขนาดอาคาร : 22.00 X 10.00 ตร.ม.
ขนาดที่ดิน : 26.00 X 15.00 ตร.ม.
พื้นที่ใช้สอย :300 ตร.ม.
ดูรายละเอียด
service-image
เเบบบ้าน : นอร์ดิก (Nordic)
จำนวนชั้น : 2 ชั้น
ขนาดอาคาร : 14.00 X 13.00 ตร.ม.
ขนาดที่ดิน : 18.00 X 18.00 ตร.ม.
พื้นที่ใช้สอย :212 ตร.ม.
ดูรายละเอียด
service-image
เเบบบ้าน : นอร์ดิก (Nordic)
จำนวนชั้น : 1 ชั้น
ขนาดอาคาร : 11.50 X 10.60 ตร.ม.
ขนาดที่ดิน : 16.00 X 14.00 ตร.ม.
พื้นที่ใช้สอย :82 ตร.ม.
ดูรายละเอียด
service-image
เเบบบ้าน : นอร์ดิก (Nordic)
จำนวนชั้น : 1 ชั้น
ขนาดอาคาร : 10.50 X 12.60 ตร.ม.
ขนาดที่ดิน : 15.00 X 17.00 ตร.ม.
พื้นที่ใช้สอย :104 ตร.ม.
ดูรายละเอียด
service-image
เเบบบ้าน : นอร์ดิก (Nordic)
จำนวนชั้น : 1 ชั้น
ขนาดอาคาร : 10.00 X 11.00 ตร.ม.
ขนาดที่ดิน : 14.00 X 16.00 ตร.ม.
พื้นที่ใช้สอย :84 ตร.ม.
ดูรายละเอียด
service-image
เเบบบ้าน : นอร์ดิก (Nordic)
จำนวนชั้น : 1 ชั้น
ขนาดอาคาร : 10.50 X 11.00 ตร.ม.
ขนาดที่ดิน : 15.00 X 15.00 ตร.ม.
พื้นที่ใช้สอย :104 ตร.ม.
ดูรายละเอียด