• 160 หมู่ที่ 1 ต.บัวหุ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160


service-image
จำนวนชั้น : 1 ชั้น
ขนาดอาคาร : 12.00 X 13.10 ตร.ม.
ขนาดที่ดิน : 16.00 X 18.10 ตร.ม.
พื้นที่ใช้สอย :114 ตร.ม.
ดูรายละเอียด
service-image
จำนวนชั้น : 1 ชั้น
ขนาดอาคาร : 12.50 X 13.20 ตร.ม.
ขนาดที่ดิน : 17.00 X 18.20 ตร.ม.
พื้นที่ใช้สอย :113 ตร.ม.
ดูรายละเอียด
service-image
จำนวนชั้น : 1 ชั้น
ขนาดอาคาร : 11.50 X 16.00 ตร.ม.
ขนาดที่ดิน : 16.00 X 21.00 ตร.ม.
พื้นที่ใช้สอย :155 ตร.ม.
ดูรายละเอียด
service-image
จำนวนชั้น : 1 ชั้น
ขนาดอาคาร : 13.00 X 7.00 ตร.ม.
ขนาดที่ดิน : 17.00 X 12.00 ตร.ม.
พื้นที่ใช้สอย :90 ตร.ม.
ดูรายละเอียด
service-image
จำนวนชั้น : 1 ชั้น
ขนาดอาคาร : 12.50 X 9.00 ตร.ม.
ขนาดที่ดิน : 17.00 X 14.00 ตร.ม.
พื้นที่ใช้สอย :95 ตร.ม.
ดูรายละเอียด
service-image
จำนวนชั้น : 1 ชั้น
ขนาดอาคาร : 13.50 X 8.50 ตร.ม.
ขนาดที่ดิน : 18.00 X 14.00 ตร.ม.
พื้นที่ใช้สอย :103 ตร.ม.
ดูรายละเอียด
service-image
จำนวนชั้น : 1 ชั้น
ขนาดอาคาร : 11.00 X 8.50 ตร.ม.
ขนาดที่ดิน : 15.00 X 14.00 ตร.ม.
พื้นที่ใช้สอย :89 ตร.ม.
ดูรายละเอียด
service-image
จำนวนชั้น : 1 ชั้น
ขนาดอาคาร : 12.00 X 11.00 ตร.ม.
ขนาดที่ดิน : 16.00 X 16.00 ตร.ม.
พื้นที่ใช้สอย :128 ตร.ม.
ดูรายละเอียด